Психиатър, психолог или психотерапевт – Кого да изберете?

Разликите са в образование, допълнителна подготовка и правомощия.

психолог или психиатър

ПСИХОЛОГ

Задължително има минимум 4 години висше образование за степен бакалавър и още 1-2 години за магистър по “Психология”. Съществуват различни профили в обучението по психология –детска,  педагогическа, социална, трудова, организационна, медицинска и ред други.  Бакалаврите психолозите имат правото да  правят проучвания, да преподават и да правят тренинги. Магистрите могат да Ви помогнат да изберете професия, да работят на телефонни линии за прострадали, да правят тестове за интелигентност, да дават психологически консултации на  здрави хора индивидуално или групово. Всеки в своята област на компетентност.  Детския психолог  няма да свърши работа в областта на организационната психология, независимо, че понякога офисът Ви прилича на детска градина.  Той е полезен най-много в институциите, работещи с деца.  Клиничния психолог има представа за психичната норма и патология. Те са част от екипа на медицинско заведение. Тестират болния и по този начин подпомагат диагностичната работа на лекаря. 

У нас и в чужбина, университетското образование по психология не дава право на психолога да се занимава с психотерапия. Тя изисква допълнително образование.

психолог или психиатър

ПСИХИАТЪР

има образование по обща медицина и специализация по „Психиатрия“. Като мецински специалисти, имат възможност да сключват договор със Здравната каса. Това Ви дава право на психиатричен преглед.  Психиатрите се обучават над 5 години в превенция, диагностика и лечение на психични болести, чрез средствата на фармацията и медицината. Психиатърът може да освидетелства хората и да определи степента на психичното им здраве, вменяемост и дееспособност. Не може да се среща с Вас без Ваше съгласие освен в случаите на принудително лечение или освидетелстване.

Длъжен е да протоколира своите  наблюдения и да определи шифър на диагнозата. Има право при определени обстоятелства принудително да хоспитализира пациента, да провежда стационарно лечение. Към психиатър следва да се обърнете при параноялни идеи, бълнувания, халюцинации, продължителни състояния на безсъние, кататония, тежки форми на анорексия и булимия, опити или идеи за самоубийство. Психиатрите подпомагат  лечението на посттравматични разстройства,  и усложнени форми на разстройства на развитието, детски аутизъм.

Когато някой специалист Ви насочи към психиатър, това означава, че той се интересува от психичния Ви статус. Вероятно иска да научи повече за психологическия профил на пациента си преди да пристъпи към лечение, операция или друго.  Ако това са учителите на детето Ви, те най-вероятно се интересуват дали детето Ви има нужда да премине към специална форма на обучение и мнението на психиатъра ще им помогне да определят каква да бъде тя. Срещата с психиатър не означава автоматично поставяне на отчет. За да се постави психиатрична диагноза са необходими сериозни основания. Това, че психиатрите са способни да го направят за времето на един преглед, не означава, че това е лековата работа, а само, че са добри специалисти.

До 1980г. психиатрията е била силно повлияна от психоанализата и нейните обяснителни модели за човешкото психично страдание. През последните 35 години на преден план излизат постиженията на фармацията. Днес в света се води широк дебат за ползите и вредите от медикаментозното лечение на психичните симптоми

психолог или психиатър

ЛЕКАРСТВАТА

Фармацефтичните компании изследват своите лекарства често в контекстта на придружаващо  психотерапевтично лечение,  и наблюдение от психотерапевт. Причината е, че то повишава ефективността от лечението  и статистическите резултати са по-добри. Прието е, в световната практика,  пациентите на всяка психиатрична клиника да се ползват и от различни форми на психотерапевтична помощ – групи за взаимопомощ, ателиета, трудотерапия, консултации и др.  Психотерапията, у нас , НЗОК покрива само като форма на стационарно или болнично лечение. . В случай, че решите да комбинирате медикаментозно лечение и психотерапия трябва да работите с двама специалисти. Психиатър, който да Ви предписва медикаментите и психотерапевт, при когото да провеждате психотерапия. Съчетаването на двете функции в едно лице, не се препоръчва от световните организации по етика.

Никой друг медицински специалист, освен психиатър, не е достатъчно квалифициран да Ви изписва медикаменти по повод на Ваш психичен проблем. Ако са Ви предписани такива, дори по незначителен повод, консултирайте се с психиатър. Не си позволявайте да променяте схемата на прием на медикаменти без знанието на пихиатъра. Това е опасно. Ако смятате, че това лечение не е подходящо за Вас, консултирайте се повторно, но не правете нищо на своя глава.  
психолог или психиатър

ПСИХОТЕРАПЕВТ

е универсалният специалист, който съчетава  много от познанията на психиатъра и психолога. Има правото да се занимава с психотерапия, каквото предишните двама нямат,  защото след  придобиването на една от двете квалификации “Психолог” или “Психиатър”,  преминава няколко-годишен курс на обучение за определен вид психотерапия.  Голямата част от практикуващите психолозите се насочиха към такива курсове и вече имат нужната квалификация. Психотерапевтът е подходящ избор в  много от случаите на психични проблеми. Неговата квалификация му позволява да работи по проблеми на личността и /или отношенията.   Той може да поровежда  индивидуална, групова и семейна психотерапия, според квалификацията си.

Когато избирате психотерапевт за детето си, желателно е, той да притежава магистърска степен по детско-юношеска психология.  В Европа и Америка се смята за задължително бъдещите психотерапевти да преминат през собствена психотерапия и по възможност психоанализа. Също както в Европа и САЩ, у нас съществуват вече професионални терапевтични организации. Добре би било, ако Вашият терапевт членува в такава. Това означава, че той се е обучавал и работи според нейните стандарти. У нас е в процес на институционализация „Национален регистър на психотерапевтите в РБ“.

психолог или психиатър

ПСИХОАНАЛИТИК

Психоаналитици в България има, но са по-малката група специалисти по психично здраве. Има много психотерапевти, които се занимават с психоаналитична психотерапия. Обичайно това е предходното стъпало във формирането на един психоаналитик Психоаналитикът,  трябва задължително да е преминал или в момента да преминава през лична психоанализа, която може да трае от 3 до10+ години. Нашите специалисти вече имат над 10 годишна такава.  Друго изискване е, той да членува в определена психоаналитична група или институт, където се обучава. и получава атестация. Към психоаналитик можете да се обърнете както за проблеми на децата си, така и за Ваши психичен симптоми.  Психоанализата е майка на всички психотерапии, а до 1980г. е доминиращата теоретична парадигма и в психиатрията. През целия ХХ век след Фройд. психоанализата бива доразвивана от десетки автори.