Цени

У нас  все още  психотерапията не е възприета като здравномедицинска помощ в тесния смисъл на това понятие.  По тази причина не се заплаща от НЗОК.  Финансираните от здравната каса психотерапия или консултации с психолог все пак са възможни. Те винаги се извършват в допълнение към определено психиатрично лечение или оценка в медицински заведения.

В много държави  психотерапията е услуга, която е възможно да се заплаща от здравни и осигурителни фондове. У нас това не е така. Само някои фондове покриват разноските за психотерапевт. В тези случаи издаваме фактури след банкови плащания.

В общия случай пациентите сами заплащат терапията си.

ЦЕНА НА  КОНСУЛТАЦИЯ ИЛИ ТЕРАПЕВТИЧНА СЕСИЯ  – 50 лв.

Часове се записват на 0886-35-36-14

от 8,00  до 20,00 часа

 ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

Условия на терапевтичния договор

  • Споделяната информация е поверителна, освен в предвидените от закона случай.
  • Пациентът заплаща всяка договорена от него сесия, с изключение на случаите, когато тя е отменена поради болест на една от страните.
  • Възможни са отстъпки в цената, с цел да се защитят интересите на клиента и запазят постиженията на терапията.
  • Пациентът може да прекъсне своята терапия във всеки един момент.
  • Родителите на лица до 18г. декларират писменно в кабинета съгласието си детето им да посещава и работи с конкретен психолог.