Публикации

Научни статии

  1. Атанасова, И. (2013), Изгубени в „искането“ – лаканианският психоаналитичен подход в помощ на интеграцията на ромските деца в училища (.pdf, 122 KB)
  2. Атанасова, И. (2013), Да отраснеш в гетото, и да учиш в квартала – мисия (не)възможна. (.pdf, 137 KB)
  3. Шумкова, И. (2006), Нагласи към учителите и училище сред ученици между 13 и 18 години фактор в превенцията на рисково поведение, В : Сборник “Морал и социализация на децата и младежите в България” (науч. ред. Ем. Маринова) Изд. Фабер, София, с.74-85 (.pdf, 16 MB)
  4. Шумкова, И. (2007), Личностни особености при юноши и девойки със суицидни нагласи, Психология Журнал, бр. 39, с.12-14. (.pdf, 15 MB)
  5. Шумкова, И. (2007), Проблеми в поведението – проблеми в общуването. Изследване сред юноши и девойки на възраст от 13 до 18 години, В:  Годишник на  СУ “Св. Кл. Охридски”, Книга Психология, т.100
  6. Шумкова, И. (2005), Родителско поведение и стратегии за справяне със стрес в юношеска възраст. В : III Национален Конгрес по психология, Сборник научни доклади София, 28-30 октомври 2005, с.210-214

Популярна психология

  1. Компютърът – троянски кон в детската стая (.pdf, 73 KB)
  1. 5 годишните на предучилищна подготовка? Да, време им е