Случай на психотерапия при момиче в пубертета с конфликтно поведение и кражби

РЕЗЮМЕ :  Психиката е изобретател, а децата са фантазьори. Интересна комбинация, която ражда един необятен лабиринт от траектории в развитието на  детския психичен или поведенчески симптом.  Пубертетът на свой ред  отваря нови врати в психичното взривени от  физиологичния бум на промените.   

Настоящият случай  предоставя възможност да проследим как се формира симптомът у едно дете.   Той е по същността си възел от няколко нишки.  Всяка, еволюирала в различните етапи от развитието на детската личност. Случаят на това момиче показва много ясно как те се завързват в един симптом, за да гарантират устойчивостта на личността в периоди на криза и катаклизъм.  Сам по себе си симптомът  функционира  едновременно като защита и опит за адаптация към новите ситуации.  Активиран от обстоятелства, които подлагат на изпитание вътрешния психичен ресурс и устойчивост на психичната система, той често пречи да се изработят по-полезни за личността модели на поведение. 

Случаят свидетелства за значението на  несъзнаваното общуване между родителите и децата. Илюстрира как несъзнаваната връзка между поколенията е достатъчно силна, за да влияе на ежедневния им живот, независимо от опитите им да постороят друго.  Тази връзка трябва да се уважава като значима, каквато тя е за всяко дете. Само думи адекватни на нейната природа могат да имат ефект върху душата му и да лекуват душевното страдание.  Другото, децата възприемат като подмяна или просто като лъжа. Това винаги е лоша основа за отношенията с  дете, особенно в пубертета.  Много често знанието на децата  за несъзнаваните емоции и преживявания у родителите изпреварва прозренията на възрастните. Какво обаче могат да направят те, когато не са надарени със сензитивност към собственото си несъзнавано, каквато има тяхното дете към него. Този случай ни научи, че с прилагането на основните принципи в психотерапията на деца може да се намери изходът от  такъв лабиринт на заблуди, провокации и емоции. 

Благодарим на семейството, че ни даде тази възможност.  

Свали като PDF (243 KB)

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:

Настоящите текстове не съдържат лични данни. Всички имена и детайли, които биха допринесли за идентифициране личността на пациента или негови близки са променени.

Публикуването им цели единствено и само да илюстрира процесите на психоаналитичната психотерапия, които са строго индивидуални, съобразени и адаптирани изцяло спрямо нуждите на пацинта.

Текстовете следва да бъдат възприети като пример за възможностите на един психотерапевтичен курс и нямат задължителен характер.

Употребата им се разрешава само за лични цели.

Всички права върху текстовете, както и  всяка друга информация, публикувани на този сайт са обект на авторско право.

Възпроизвеждане на текстове, образи и информация от сайта става при условията на Закона за защита на авторското право и сродните му права и/или нормативните актове, уреждащи съответните отношения.

Цитати на текстове, образи или друга информация от  сайта се извършват само с посочване на линк и без копиране.

Име: *

Email *