По света специалистите публикуват анонимни случаи от своята работа. У нас широката публика няма достъп. Информация за практиката си психотерапевтите и психолозите изнасят само в тесен професионален кръг. Психологически кабинет ВИА нарушава това табу. Хората имат право да занаят какво може и не може да постигне психоаналитичната психотерапия при деца и възрастни. .