Квалификация

ИРИНА АТАНАСОВА

ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ


След завършени с високи академични постижения, 2 магистратури в Софийския Университет, по Клинична и консултативна психология и по Психология на развитието и педагогическа психология,  през 2005 г. печели конкурс за редовен докторант по детско-юношеска психология и защитава дисертация под ръководството на проф. Калчев на тема “Личностови детерминанти на рисково поведение в юношеска възраст”.  По време  на своята докторантура и по-късно публикува статии и участва в редица научни конференции.  Интересът й към научните изследвания в областта на психичното здраве  не изчезва с годините,  но отстъпва на второ място пред интересите й в областта на психотерапията на възрастни и деца.

Г-жа Атанасова избира психологията и по-конкретно психотерапията за своя професия в училищните си години, повлияна от  ранните преводи на Зигмунд Фройд през 90-те. Липсата на практическо обучение в областта на психоаналитичната психотерапия в Университета, тя компенсира с 5 годишен период на активна работа като доброволен сътрудник в Асоциация Анимус, и Младежки Център за Психично Здраве.  Междувременно посещава редица семинари, групи за личен опит по психодрама и други форми на неформално обучение в психоанализа. През 2001 година след среща с българо-френски проект за  популяризиране на лаканианската психоанализа в България осъществяван от  Espace Analitique Paris и група български психолози, тя започва своето обучение и формиране за психоаналитик. Съостовател и член на Асоциация Българско Психоаналитично Пространство  от 2008 г.

Независимо от  работата си във ВИА, в годините след дипломирането си работи като училищен психолог,  психолог на терен  по проекти, насочени към превенция на рискови поведения сред деца и младежи. Вече повече от 10 г. работи като психолог в системата за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  Където се среща с Ели Георгиева и започва тяхното сътрудничество, основано на споделена професионалени професионална интереси и пренципи в психотерапията на възрастни и деца.

Член на Българската Асоциация по Психотерапия

ЕЛИ ГЕОРГИЕВА

ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ


Завършва специалност “психология” в Софийски
Университет “Св. Климент Охридски” със степен магистър. Спциализира в Научния институт по неврология, психиатрия и
неврохирургия към Медициска Академия, с профил „Клинична
психология – психотерапия“, където работи с психиатрични пациенти като индивидуален и групов психотерапевт в рамките
на психиатричната клиника на МА. .

През 90-те работи към „Катедра по обща, експериментална и генетична
психология“, СУ„Св. Климент Охридски”
и като х
оноруван преподавател по психология към Специалност Философия, СУ„Св. Климент Охридски”. Преди  2005г. Преминава обучение във фамилна психотерапия по програма на „Психотерапевтичен институт по социална екология на личността“. Вече повече от  10г. посещава обучителни
семинари по психоанализа в рамките на
„Българско пространство за психоанализа“. От 2007г. се формира за психоаналитик в същата организация.

Има богат опит в работа със семейства и деца. През годините работи като училищен
психолог. Поради богатия  си и опит в
психотерапията и консултирането на семейства и деца с проблеми в поведението през 2004г. е поканена за психолог в „Център за психосоциална
интеграция“ – към МКБППМН на Район „Подуяне“, където се запознава с
Ирина Атанасова. 

Общият им интерес към психоанализата и психотерапевтичната работа с възрастни и
деца  ги свързва в дългогодишно професионално и лично
приятелство.
 

От края на 2005г. е член на екипа на Психологически Кабинет ВИА с
постоянен прием за възрастни и деца.

Член на Асоциация Българско Психоаналитично Пространство  от 2008 г.