Психотерапия при нас

Въведение

Психотерапията не е пътуване към близката далечина. При нас тя се практикува като осмислен път за лична промяна.