За юноши – психотерапия през пубертета

Проведената в юношеска възраст психотерапия, дава трайната промяна в качеството на живот и в зрелостта. Опитът ни с доста млади хора на възраст над 20 години показа, че нерешените в юношеството проблеми се възобновяват в редица лични, интимни и професионални аспекти от живота им. Това са най-честите причини  за провал в образованието или кариерното развитие.  

Какво да очаквате :

Първите няколко срещи изискват участието по възможност на двамата родители. Целта на тези срещи е психологът да добие максимално широка представа за проблемите и опитите на семейството да се пребори с тях.

Всеки от участниците  ще има възможност да изкаже гледната си  точка по проблемите в отношенията. Възможно е в случай, че някой от родителите има желание да проведе срещи с психолога насаме без присъствието на другите участници. Има случаи, когато това се оказва полезно, но не ние системна практика.

Следващият етап е свързан с индивидуални срещи с младежа / девойката. От тук насетне разговорите с родителите се правят единствено в присъствие на младежа /девойката.   Нищо от споделеното от  него/нея не може да бъде споделяно с родителите нито от страна на терапевта, нито от страна на юношата.

Първата крачка към преодоляването на един  проблем е неговата диагностика.  В този период е важно сесиите да са редовни.  Само така  терапевтът ще може да добие адекватна представа за  динамиката в  емоционалното състояние  на юношата и други аспекти от психчния живот на младия човек. В края на етапа на  проучване и диагностика родителите ще Ви поканим, за среща.  Психологът следва да Ви разясни  първоначална работна хипотеза за състоянието на детето Ви.  Ще Ви  запознае с посоката на работа, която той смята за целесъобразна.

Нашата цел е родителите да  получат отговори на следните въпроси и на още много :
  • Какво се случва във вътрешно психичен план с Вашето дете?
  • Кои са силните и слабите страни във Вашите отношения? Защо не вървят? Как могат да се подобрят?
  • На какви индивидуални и социални фактори се дължат проблемите на детето им?
  • Какво може да предложи психоаналитичната терапия в този случай?
  • Какви други мерки биха подобрили ситуацията?
Оттук насетне,  вариантите са два:

А/Ако  Вашето пораснало дете има дори минимално реално желание или интерес към процеса на психотерапия, той / тя може да започне реално своята психотерапия. Вие ще бъдете част от този процес и отвреме на време ще присъствате на общи срещи. Ще държите връзка с психолога, като с всеки друг специалист, ангажиран с детето Ви.

B/Ако детето Ви не желае да посещава психотерапия, не всичко е загубено. Като родител можете да изберете дали да прекъснете работата си с нас или да продължите да ни посещавате. При втория случай ще продължим да говорим за проблемите, които Ви създава Вашето дете. Ще продължим да работим за оттичане на емоционалното напрежение в отношенията.  Когато работим по този начин и ефектите са по-плавни, но въпреки това налични. Това е така, защото децата и родителите са свързани несъзнавано, чрез емоциите си. Ако Вие сте по-спокойни и по-овладяни рано или късно ще овладеете и , провокациите на детето Ви. Ако Вие сте по-спокойни, то също ще се успокои.

Моля, да вземете предвид, че това няма да е психотерапия за Вас. Тези сесии ще имат формата на психологически консултации, насочени към взаимоотношенията Ви в семейството и децата.

Ако имате проблеми с порастналото си дете може да са Ви полезни тези статии:

Има ли нужда Вашият юноша от психолог? Психодиагностика преди всичко  Как да мотивирате Вашия юноша за посещение при психотерапевт?