Мрежа от възможности за безплатни консултации с психолог за Вашето дете.

Нашата мисия е да правим психологическата помощ достъпна до хората, които търсят изход от психичното страдание.

Консултациите с психолог и психотерапията за възрастни и деца  в кабинет ВИА се заплащат от пациента. И все пак нашата мисия е да правим психологическата помощ колкото се може по-достъпна.  Един от начините, по които можем да направим това е да подкрепим онези, които не могат да заплащат психотерапевтична помощ, като има дадем информация как да достигнат поне до психологическо консултиране.

Настоящата статия предоставя информация за местата, които можете да посетите и да се консултирате с психолог безплатно. Това НЕ са места, които предлагат безплатна психотерапия.  Те няма да могат да Ви предложат  предимствата на психотерапията и психотерапевтичната диагностика, но въпреки това могат да помогнат в известна степен на детето Ви.  Най-често това са насочени към децата услуги. Все пак родителите също може да се възползват, за да обсъдят някои проблеми на отношенията в семейството или дори личен проблем.  Като всяка друга безплатна услуга, може да се окаже, че специалистите са претоварени и ще трябва да чакате с дни, седмици или месеци. Работното време на тези хора може да не Ви е удобно. И всепак това може да бъде Вашето решение на доста проблеми. Нашият съвет е да не се отказвате да търсите помощ само защото някой не вдига телефона си или няма свободен час за Вас тези дни. Настоявайте. 

психолог за деца

ПСИХОЛОГ В КВАРТАЛА

Детска градина и училище – някои детски градини и почти всички училища в София и по-големите градове разполагат с психолог. Ако не го откривате в кабинета му, то е защото той работи на много места в сградата, което е добър знак. Помолете учителката на детето Ви да Ви предостави телефон за връзка с психолога. Договорете си час и това е най-краткия път за безплатна консултация с психолог. Не подценявайте училищния психолог само защото работи в занемарен кабинет. Някои от тези хора натрупаха сериозни квалификации и компетенции през годините и продължават да се самоусъвършенстват. Често имат частни консултативни практики. Питайте кой и с какъв опит стои на среща Ви.

В училище можете да получите само психологическо консултиране. Психотерапия е рисковано, а понякога и невъзможно да се провежда в училище. Училищният психолог затова е училищен, защото е длъжен да подпомогне функционирането на групата – клас, училище, учители – за да се постигне основната цел на училището, а именно да се провежда педагогически процес. Неговата работа е подчинена именно на това децата, заедно да се учат и да могат да функционират в колектив. Ако детето Ви има семеен проблем, а не училищен – например : конфликт с учител или с други деца, бягства от училище и др. такива- училищният психолог може да Ви даде насоки, препоръки, но е най-добре да Ви насочи към специалист вън от училището за психотерапевтична работа с детето и семейството. По нормативни изисквания, ако детето Ви трябва да бъде санкционирано от училището, или бъде замесено в училищен тормоз, психологът е длъжен да участва в процедурите, а това е недопустимо за една психотерапевтична работа. Незаменим е в ситуации на училищен тормоз и насилие между деца, конфликти между учител и ученик или учител и родители. Много може да помогне в адаптацията на детето Ви при случаи на Специални образователни потребности. Потърсете го! Усилията си струват. В най-лошия случай, ще сте загубили просто няколко часа, в най-добрия ще сте решили проблем на детето си

безплатна психологическа помощ за деца

ПСИХОЛОГ ВЪВ ВАШАТА ОБЩИНА

А/ Към някои общини работят общински центрове за работа с деца в риск, изградени съвместно с НПО или самостоятелно ръководени от общината. Вижте на сайта на общината, потърсете информация от Отдел “Образование и култура” /или подобен/ във Вашата община и питайте. Питайте, питайте, питайте!

Б/ Ако детето Ви е между 8 и 18г., може да се възползвате от консултация с психолог от Местната Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни. /МКБППМН. През 2004г. бяха създадени консултативни кабинети към всяка община, които още функционират. Важно е детето Ви да учи или живее на територията на съответната община, тъй като тези кабинети са районирани. Информация за кабинета във Вашия район и графика на специалистите може да получите от секретаря на МКБППМН и/или от сайта на общината, в която живеете. 

безплатен психолог близо до Вас

ПСИХОЛОГ В ГРАДА

В София-град има Дневен консултативен център за деца, юноши и родители по проблемите на употреба на забранени вещества, наркотици и алкохол. Много е вероятно и в други градове да има такива инициативи. Също и центрове за деца и младежи.  Обадете се и питайте навсякъде където работят с деца, понякога назначават психолог по някой проект, макар и за година. Ще имате сигурно време да свършите някакава работа с него.  Не е срамно, не е и безнадеждно, просто е тежко.

Пожелаваме Ви кураж и постоянство !