За деца над 7г. – програма за психотерапия „Училищна възраст“

С годините научихме, че няма нищо по-разнородно от причините, деца в училищна възраст да се появят при  детски психолог.  Това е така, защото личността  на детето във възрастта преди пубертета, е пресечна точка на три елемента с равна тежест на влияние и тяхната комбинация е уникална при всяко дете :

  1. Резултатите от оформянето на характера в семейна среда;
  2. Нарастналото, в сравнение с периода на детската градина, влияние на кръга на връстниците и социалната среда;
  3. Натискът на образователната система.

СЕМЕЙСТВО – УЧИЛИЩЕ  –  ВРЪСТНИЦИ

Три сфери, които се комбинират в тази възраст с еднакъв приоритет. В пубертета силата, с която тези фактори ще влияят ще се измести в посока на връстниците и семейството, като учебните постижения и отношенията с учителите ще загубят част от значимостта си за емоционалната стабилност  на подрастващите. Сега обаче, във възрастта от 1 до 7 клас, това не е така. Училището и нивото на справяне в учебна среда е от огромно значение за децата от 1 до 7 клас. За съжаление формата и устройството на образователната система у нас не предоставят на децата богатство от  възможности за себереализация. Понякога даже затрудняват  справянето с емоционалните и поведенчески проблеми. Но най-лошото е, че се случва и да ги изострят.  И тъй като всеки психичен проблем е опит за балансиране между вътрешния и  външния свят, ние се превръщаме в  психични  детективи,  за да отговорим на въпросите на родителите и учителите.

“Какво става с Вашето дете?” и “Какво го поражда?”, “У кого е ключът за проблема?”

Къде тези три инстанции  Семейство-Училище-Връстници влизат в конфликт и как, чрез  симптома си  детето се опитва да реши този конфликт.

В няколко срещи ще Ви помолим да ни разкажете не само за историята на Вашето дете и на проблема, но също така ще Ви задаваме въпроси за училищния живот на детето, за учителите му, за другите деца в класа и даже за техните родители, защото понякога това е важно.

И така, всичко започва със 2-3 срещи със семейството и детето, на които, ако е възможно присъстват и двамата родители. Всеки от семейството има своето прозрение за случващото се и това знание е важно. Чрез него детският психолог ще събира информация. После въз основа на нея психологът ще изгради хипотеза и план за психотерапевтична интервенция.

Вижте  тук с какви проблеми в поведението и образованието на децата  работихме от 2004г. насам.