Натрупан опит

Дългогодишен и осмислен опит в психотерапия с деца и възрастни
Реален опит в работа извън кабинета в реални условия на терен с деца и възрастни в различен контекст – образование, деца в риск и здравеопазване
Членство в професионални организации
Научни и популярни публикации в областта на психичното здраве и психотерапевтичните практики

Резултатите от добре протеклата психотерапия не остават затворени в кабинета на терапевта. Пациентите ги носят в живота си през годините и пространството. Освободен от страданието всеки е способен да сътворява по – здрав климат за себе си и любимите си хора.