Основни принципи в психотерапията на възрастни

Психологическите тестове имат различни цели от диагностиката в психотерапията.

Акцентът в психотерапията е въпросът КАК СТАВА ТОВА?, Психологията тестира, за да отговори на въпросите КАКВО Е ТОВА? и КОЛКО Е ТОВА ?  Психотерапията не се интересува дали сте малко или много депресиран, тревожен, избухлив, важно е дали Вие чувствате, че това Ви пречи или не.

Всяка промяна изисква процес на оценка на миналото и настоящо състояние.

AПроцесът на психодиагностика при терапията е сложен. Психичните пластове не могат да се проследят изведнъж. Той никога не свършва напълно. Непрекъснато се обновяват данните. Вашият психотерапевт ще Ви слуша повече, отколкото ще Ви пита. Защото само Вие знаете какво се е случило с Вас през живота Ви и има значение Вие какво мислите за това.
Добре е, ако Вие и терапевтът Ви, след известен период на изследване и психодиагностика, достигнете до първоначална работна хипотеза.

Следващата стъпка е тя да бъде проверена в процеса на терапевтична работа. Нейната проверка е бавно занимание.  Това  е първата истинска фаза на психотерапия. В резултат на получените през тази фаза данни от поведението, сънищата, фантазиите, мислите и емоциите на пациента, терапевтът изследва първоначалната си хипотеза и ще върви към установяване на терапевтичен план.

Този „план“ е нещо, концептуално и непрекъснато се акомодира. Той съдържа задачите, които терапевтът ще има по отношение на своя пациент. Задачите са „кухнята“ на терапията. Тях няма да научите. Това не е нужно. Той обаче, може да включва и задачи спрямо Вас.   Със сигурност, обаче крайната му цел трябва да Ви е ясна и да е обсъдена с Вас.

Това може да е  Вашата крайна цел. Може обаче и да е нейна модификация, за която терапевтът Ви се е ангажирал да Ви подпомогне.

За създаването на този план Вашият психотерапевт трябва да може в някакъв етап от процеса да изгради задълбочена теория за това какво се случва с Вас, как се е породил един или друг психичен проблем, какво място заемат проблемите Ви в икономиката на психичния Ви живот в настоящия момент. Как работи психичния Ви апарат.

И така, трябва да знаем къде се намираме, за да поставим цел, към която ще вървим.

Ако Вие в процеса на психотерапията не добивате яснота как работи психичния Ви симптов  ЗА и СРЕЩУ Вас, Вие не сте активната страна в терапията си, Вас ВИ психо-терапевтират.  Всяка терапия започва така, но пациентът постепенно трябва да се превръща в равноправен участник в своята психотерапия, за да може един ден да я напусне напълно независим от психотерапевта си.

Това важи с още по-голяма сила за психотерапията на деца.
Много често родители идват при нас след  дълъг период на посещение при друг специалист. Странно е, че когато ги питаме какви са проблемите на детето според психолога, работил с него и какви са били целите на психотерапията на детето родителите често отговарят, че не им е казано.  Това означава, че те не са наясно на първо място защо се е появил и каква работа е вършил психичния или поведенчески проблем на тяхното дете.  Така напрактика, те не могат да подпомагат психотерапията на детето си. Оставени са в позицияга да наблюдават процеса отстрани.