Психотерапия при нас

КРАЙ

Краят на всяка психотерапия е избор на пациента. Всеки пътува към себе си толкова дълго,  и стига толкова далеч, колкото има потребност.

Според нас целта на една терапия е постигната, когато пациентът е добил увереността, че се е справил много повече сам, отколкото благодарение на психотерапевта си.  Защото това усещане е нужно, за да продължиш напред сам-о-уверено.