Психотерапия при нас

Същинска психотерапия

Това е разликата между програмата за психоаналитичната психотерапия за възрастни на ВИА  и много други методи на психологически интервенции, където върху пациентите се инсталират някакви умения. Ако това не беше опасно, нямаше да е проблем. Можем да си представим какво се случва, когато пластичен хирург направи пищни форми на жена, която няма никакъв опит и самоувереност в общуването с противоположния пол. Има голяма вероятност това да я вкара в беля и/или да я направи нещастна, че въпреки наличните предимства, отново й липсва задоволителен личен и сексуален живот.

Инсталирането на ново самочувствие, по-висока самоувереност, окуражаването в различни семинари за себеутвърждаване и др. подобни инициативи често има негативни последици върху отделния човек. Причината е, че невинаги той е готов за последиците от своите действия.

Ето защо  основната фаза от психоаналитичната  психотерапия трае с години. Тя има за задача да организира различен тип икономика на психичния апарат, която не се осланя в критични моменти на симптома, причиняващ страдание. Като всеки процес на развитие и този има своите бързи и бавни ефекти.