Психотерапия при нас

Психотерапевтичен план

Този „план“ е нещо, концептуално и непрекъснато се акомодира. Той съдържа задачите, които терапевтът ще има по отношение на своя пациент. Задачите са „кухнята“ на терапията. Тях няма да научите. Това не е нужно. Той обаче, може да включва и задачи спрямо Вас.

За създаването на този план Вашият психотерапевт трябва да може в някакъв етап от процеса да изгради задълбочена теория за това какво се случва с Вас, как се е породил един или друг психичен проблем, какво място заемат проблемите Ви в икономиката на психичния Ви живот в настоящия момент. Как работи психичния Ви апарат.

Това означава, че от един момент нататък Вашият психотерапевт  ще е наясно какви психични инструменти и елементи на психично функциониране не достигат или липсват. Само така имате шанс Вие да ги изградите в терапията.Тяхното изработване е единственият начин да се  появи онова друго нещо, което ще Ви позволи да се освободите от Вашите проблеми, без да Ви се навреди.
За изграждането на всяко психично умение е нужно много време, постоянство и работа. Психотерапевтът има за цел да създава условия този психичен инструментариум да се развие. Той не може да Ви го подари. Така сме устроени. Психотерапевтичния план е  логиката и последователността на предизвикателства, пред които Ви изправи Вашия терапевт, за да преминете през лабиринта.

Виж повече в описания случай