Психотерапия при нас

Посока на терапията

Посоката е вторият елемент от диагностиката. Всеки психологически проблем, дори и най-тежкият е вид справяне с проблем и самолечение.

Психичният Ви апарат е дал най-доброто от себе си, за да изобрети този симптом. Той го е изобретил, защото не е разполагал с друг психически инструмент на справяне.  Психотерапията във психологически кабинет ВИА е  средство, чрез  което Вие изграждате в себе си определени психологически умения. С тях впоследствие решавате едни или други психологически затруднения.

Когато имате умения Вие не  усещате затруднения, но когато ги нямате се появява страдание.

Ето един схематичен пример : Търпението е психологическо умение. За тези, които го имат, не е проблем, че трябва да изчакат пред лекарския кабинет.  За другите и 15 минути се превръщат в проблем. Когато нямат умението да се адаптират към темпото на опашката, хората започват да преживяват негативни емоции,т.е. да страдат.  Някои се отказват, други се  опитват да адаптират опашката към себе си, за да спре страданието им. Ще ги чуете как започват да мърморят, да се карат или стават заядливи. Тяхната гневливост  се появява, защото липсва умението.
Така е с всеки психичен симптом – той идва на мястото на нещо друго. Това друго е задача на психотерапията. Ето защо осъзнаването на проблема не води до неговото решение. Този, който мърмори и се заяжда на опашката си знае, че е заядлив мърморко и какво от това. По – важно е, какво липсва?