Психотерапия при нас

Работна хипотеза

Следващата стъпка е проверка на работната хипотеза. Това е бавно занимание и реално е първата истинска фаза на психотерапия.  Пациентът излага пред терапевта информация за своето поведение, сънища, фантазии, мисли и емоции. Работи с тях. В резултат на получените през тази фаза наблюдения от съдържанието на психичния живот и как пациентът борави с него,  терапевтът изследва адекватността на първоначалната работна хипотеза.  След нейното потвърждаване се  установяват посока на терапията и  терапевтичен план.