Психотерапия при нас

Диагностика

Всяка промяна трябва да  започва с прецизна диагностика.

Психологическите тестове имат различни цели от диагностиката в психотерапията.

Акцентът в психотерапията е въпросът КАК СТАВА ТОВА?, Психологията тестира, за да отговори на въпросите КАКВО Е ТОВА? и КОЛКО Е ТОВА ?  Психотерапията не се интересува дали сте малко или много депресиран, тревожен, избухлив, важно е дали Вие чувствате, че това Ви пречи или не.

Процесът на психодиагностика при терапията е сложен. Психичните пластове не могат да се проследят изведнъж. Той никога не свършва напълно. Непрекъснато се обновяват данните. Вашият психотерапевт ще Ви слуша повече, отколкото ще Ви пита. Защото само Вие знаете какво се е случило с Вас през живота Ви и има значение Вие какво мислите за това.
Добре е, ако Вие и терапевтът Ви, след известен период на изследване и психодиагностика, достигнете до първоначална работна хипотеза.